בלוג

תאריכים קורס לקטי רפואה 2018 יום ו'

 

 

24.11.17- מפגש 1

01.12.17- תאריך גיבוי

22.12.17- מפגש 2

29.12.17- תאריך גיבוי

12.01.18- מפגש 3

19.01.18- תאריך גיבוי

02.02.18- מפגש 4

09.02.18- תאריך גיבוי

16.02.18- מפגש 5

09.03.18- מפגש 6

16.03.18- תאריך גיבוי

23.03.18- מפגש 7

27.04.18- מפגש 8

04.05.18- תאריך גיבוי

18.05.18- מפגש 9

08.06.18- מפגש 10

15.06.18- תאריך גיבוי