בלוג

תאריכים קורס תאריכים לקטי רפואה 2018 ימי ה'

23.11.17- מפגש 1

30.11.17- תאריך גיבוי

21.12.17- מפגש 2

28.12.17- תאריך גיבוי

11.01.18- מפגש 3

18.01.18- תאריך גיבוי

01.02.18- מפגש 4

08.02.18- תאריך גיבוי

15.02.18- מפגש 5

08.03.18- מפגש 6

15.03.18- תאריך גיבוי

22.03.18- מפגש 7

26.04.18- מפגש 8

03.05.18- תאריך גיבוי

17.05.18- מפגש 9

07.06.18- מפגש 10

14.06.18- תאריך גיבוי